Política de privacidade

Secondary Heading

Joaquin Solleiro, en diante RESPONSABLE, é responsable do tratamento dos datos persoais do Usuario e infórmalle de que estes datos serán tratados de acordo co establecido na normativa vixente sobre protección de datos persoais, o Regulamento (UE) 2016 / 679 do 27 de abril de 2016 (GDPR) relativo á protección de persoas físicas con respecto ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e á Lei orgánica (ES) 15/1999 do 13 de decembro ( LOPD) relativa á protección de datos persoais, para a que se proporciona a seguinte información de tratamento:

Final do tratamento: mantén unha relación comercial co usuario. As operacións previstas para levar a cabo o tratamento son:

  • Referencia de comunicacións comerciais a través de redes sociais ou calquera outro medio electrónico ou físico, presente ou futuro, que permita as comunicacións comerciais. Estas comunicacións serán feitas polo RESPONSABLE e relacionadas cos seus produtos e servizos, ou cos seus colaboradores ou provedores cos que alcanzaron un acordo de promoción. Neste caso, terceiros nunca terán acceso a datos persoais.
  • Realizar estudos estatísticos.
  • Procesa ordes, peticións ou calquera tipo de solicitude que o usuario realice a través de calquera dos formularios de contacto que lles están dispoñibles.

Criterios de conservación de datos: manterase mentres exista un interese mutuo para manter o final do tratamento e cando xa non sexa necesario para este fin, eliminaranse con medidas de seguridade adecuadas para garantir o pseudonimización dos datos ou destrución total deles.

Comunicación dos datos: Os datos non serán comunicados a terceiros, agás a obriga legal.

Dereitos que axudan ao usuario:

  • Dereito de retirar o consentimento en calquera momento.
  • Dereito de acceso, rectificación, portabilidade e eliminación dos seus datos e limitación ou oposición ao seu tratamento.
  • Dereito para presentar unha reclamación ante a autoridade de control (agpd.es) se considera que o tratamento non cumpre a normativa vixente.

Información de contacto para exercer os seus dereitos:

Enderezo postal: Joaquin Solleiro, Carretera Camposancos (km 90 a), vigo, 36213, pontevedra

Enderezo electrónico: info@solleiro.es

2. CARACTERO OBLIGATORIO O OPCIONAL DA INFORMACIÓN PRESENTADA polo USUARIO

Usuarios, marcando as caixas correspondentes e introducindo datos nos campos, marcados cun asterisco (*) no formulario de contacto ou presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente e libremente e de forma inequívoca que Os seus datos son necesarios para atender a súa solicitude, polo provedor, sendo voluntaria a inclusión de datos nos restantes campos. O Usuario garante que os datos persoais facilitados á persoa RESPONSABLE son certos e é responsable de comunicar calquera modificación dela.

O RESPONSABLE informa e garante expresamente aos usuarios que os seus datos persoais non serán transferidos en ningún caso a terceiros, e que sempre que se realicen calquera tipo de transferencia de datos persoais, solicitarase previamente o consentimento expreso, informado e inequívoco da parte. os usuarios. Todos os datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, xa que son necesarios para a prestación dun servizo óptimo ao Usuario. No caso de que non se proporcionen todos os datos, non se garante que a información e os servizos prestados se axusten completamente ás súas necesidades.

3. MEDIDAS DE SEGURIDADE

Que, de acordo coa normativa vixente sobre protección de datos persoais, o RESPONSABLE cumpra todas as disposicións das normas GDPR e LOPD para o tratamento de datos persoais da súa responsabilidade, e claramente cos principios descritos no artigo 5 do GDPR e no artigo 4 da LOPD, polo que son tratados de xeito lícito, leal e transparente en relación co interesado e adecuados, pertinentes e limitados ao necesario en relación cos fins para os que son tratado.

O RESPONSABLE garante que implementou as políticas técnicas e organizativas adecuadas para aplicar as medidas de seguridade establecidas polo GDPR e a LOPD para protexer os dereitos e liberdades dos usuarios e comunicou a información adecuada para poder exercitalo.